U kunt de invloed en de aanwezigheid van Een Ander Joods Geluid in pers, politiek en publiek versterken door u aan te melden als ondersteuner van EAJG. Dit houdt in dat u de volgende beginselen en uitgangspunten onderschrijft:

Een Ander Joods Geluid is een actiegroep, die zich - juist uit verbondenheid met het lot en het voortbestaan van Israël - het politieke debat en de kritische meningsvorming over Israël en de bezette gebieden ten doel stelt. Dit zonder te tornen aan het bestaansrecht van de staat
Israël.

Een Ander Joods Geluid wil het taboe dat Joden geen kritiek op Israël zouden mogen uiten en dat ook niet van anderen accepteren, doorbreken. Een Ander Joods Geluid wil bereiken dat zowel binnen Joodse kring als daarbuiten kritische geluiden over Israël mogelijk zijn zonder het etiket 'tegen Israël' opgeplakt te krijgen.

Een Ander Joods Geluid is bezorgd over het uitblijven van vrede in het Midden-Oosten, over onderdrukking en discriminatie van Palestijnen en de gevolgen daarvan voor de Israëlische samenleving. Juist uit verbondenheid met het lot en het voortbestaan van Israël wil Een Ander Joods Geluid het debat aanzwengelen en vredesinitiatieven steunen met als uitgangspunt de algemeen aanvaarde beginselen van gelijkheid, verdraagzaamheid en menselijkheid, zoals vastgelegd in de Universele verklaring van de rechten van de Mens.

Een Ander Joods Geluid staat voor:

  • Dialoog en wederzijds respect in plaats van geweld en machtsmisbruik. 
  • Gelijke kansen en rechten voor alle bevolkingsgroepen. 
  • Volledige terugtrekking van kolonisten en militairen uit de bezette gebieden, dit in overeenstemming met de VN resoluties 242 en 338, in ruil voor vrede en veiligheid. 
  • Het realiseren van een levensvatbare Palestijnse staat naast Israël; Jeruzalem als hoofdstad van twee staten. 
  • Een evenwichtige oplossing van het probleem van de Palestijnse vluchtelingen. Een voorwaarde is dat Israël zijn medeverantwoordelijkheid voor het ontstaan van dit probleem erkent. Pas dan kan onderhandeld worden over de vraag hoe Israël een bijdrage kan leveren om het onrecht te herstellen, zonder zijn eigen bestaan in gevaar te brengen.

De volledige tekst van onze beginselverklaring vindt u hier.

Vul onderstaand formulier in om uw ondertekening te regelen. Gegevens in onze administratie worden nimmer gepubliceerd of aan derden verstrekt..

Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor, zie onze contactgegevens.

Persoonlijke gegevens
CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
Vrijwilliger